Monday, April 2, 2012

Exel Compositesin yhtiökokous

Viime torstaina 29.3 pidettiin Helsingissä Exel Compositesin yhtiökokous. Vierailin kaverini kanssa kokouksessa, jossa parasta antia oli toimitusjohtaja Vesa Korpimiehen katsaus yhtiön liiketoimintaan. Exel on onnistunut hyvin kannattavan kasvun strategiassaan viime vuosina. Ja tämä ei ole mitään sanahelinää, vaan se näkyy myös yhtiön tärkeimmissä tunnusluvuissa.

Exelin teollisuus liiketoiminnan kannattavuus on ollut vahva riippumatta juuri suhdannetilanteesta. Vuosina 1998-2011 keskimääräinen liikevoittoprosentti on ollut 13,1%, mikä on erittäin hyvä taso. Esim. paljon hehkutetun Koneen liikevoittoprosentti on samalla pitkällä ajanjaksolla ollut 8,5%. Koneen kannattavuus on tosin ollut viime vuodet hieman parempi kuin Exelillä. Mitkä tekijät ovat sitten Exelin vahvan kannattavuuden taustalla?

Exelin hyvän tuloskehitystä syitä:
1) Keskittyminen vain komposiittimarkkinoihin, jotka ovat varsin pienet ns. “niche-markkinat”
2) Vahvan markkina-aseman tuoma hinnoitteluvoima, joka on näkynyt esim. siinä että yhtiö on pystynyt siirtämään kohonneet raaka-aine kustannukset myyntihintoihin.
3) Läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa, joka on synnyttänyt innovaatioita, kuten uudet ikkuna- ja oviprofiilit
4) Tuotannon kyky tehdä tuotteita eri asikassektoreille. Exel ei ole riippuvainen yksittäisistä isoista asiakkaista, vaan yhtiöllä on noin kymmenen eri asiakassegmenttiä*, joihin yhtiö valmistaa erilaisia komposiittisovelluksia.

Globaali komposiittiprofiilien markkina on noin vajaan miljardi euron kokoinen. Exelin maailmanlaajuinen markkinaosuus on 11 %, jolla yhtiö on alan suurin toimija. Lähimpänä olevien kilpailijoiden markkinaosuudet pyörivät 3-7 prosentissa. Exelin suurimpia kilpailijoita ovat jenkkiläiset yhtiöt, kuten Strongwell Corporation, Werner Company, Lousville ja Creative Pultrusions. Toimiala on vielä varsin fragmentoitunut ja se mahdollistaa Exelille niin orgaanisen kasvun kuin myös yrityskaupat.

Globaalit markkinaosuudet:
Exel Composites 11%
Strongwell Corporation 7%
Werner Company 6%
Louisville 3%
Creative Pultrusions 3%
JAMCO 3%
Muut 67%

Exel Composites EBIT % 1998-2011
1998: 11,0%
1999: 18,1%
2000: 18,1%
2001: 14,9%
2002: 10,8%
2003: 12,3%
2004: 16,2%
2005: 19,0%
2006: 8,5%
2007: 14,6%
2008: 10,7%
2009: 11,4%
2010: 12,9%
2011: 13,0%

*Exelin asiakassegmentit: kuljetusvälineteollisuus, rakentaminen ja infrastruktuuri, energiateollisuus, telekommunikaatio, paperiteollisuus, sähköteollisuus, puhdistus ja kunnossapito, urheilu ja vapaa-aika, koneteollisuus, yleisteollisuus

No comments: