Monday, April 2, 2012

Exel Compositesin yhtiökokous

Viime torstaina 29.3 pidettiin Helsingissä Exel Compositesin yhtiökokous. Vierailin kaverini kanssa kokouksessa, jossa parasta antia oli toimitusjohtaja Vesa Korpimiehen katsaus yhtiön liiketoimintaan. Exel on onnistunut hyvin kannattavan kasvun strategiassaan viime vuosina. Ja tämä ei ole mitään sanahelinää, vaan se näkyy myös yhtiön tärkeimmissä tunnusluvuissa.

Exelin teollisuus liiketoiminnan kannattavuus on ollut vahva riippumatta juuri suhdannetilanteesta. Vuosina 1998-2011 keskimääräinen liikevoittoprosentti on ollut 13,1%, mikä on erittäin hyvä taso. Esim. paljon hehkutetun Koneen liikevoittoprosentti on samalla pitkällä ajanjaksolla ollut 8,5%. Koneen kannattavuus on tosin ollut viime vuodet hieman parempi kuin Exelillä. Mitkä tekijät ovat sitten Exelin vahvan kannattavuuden taustalla?

Exelin hyvän tuloskehitystä syitä:
1) Keskittyminen vain komposiittimarkkinoihin, jotka ovat varsin pienet ns. “niche-markkinat”
2) Vahvan markkina-aseman tuoma hinnoitteluvoima, joka on näkynyt esim. siinä että yhtiö on pystynyt siirtämään kohonneet raaka-aine kustannukset myyntihintoihin.
3) Läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa, joka on synnyttänyt innovaatioita, kuten uudet ikkuna- ja oviprofiilit
4) Tuotannon kyky tehdä tuotteita eri asikassektoreille. Exel ei ole riippuvainen yksittäisistä isoista asiakkaista, vaan yhtiöllä on noin kymmenen eri asiakassegmenttiä*, joihin yhtiö valmistaa erilaisia komposiittisovelluksia.

Globaali komposiittiprofiilien markkina on noin vajaan miljardi euron kokoinen. Exelin maailmanlaajuinen markkinaosuus on 11 %, jolla yhtiö on alan suurin toimija. Lähimpänä olevien kilpailijoiden markkinaosuudet pyörivät 3-7 prosentissa. Exelin suurimpia kilpailijoita ovat jenkkiläiset yhtiöt, kuten Strongwell Corporation, Werner Company, Lousville ja Creative Pultrusions. Toimiala on vielä varsin fragmentoitunut ja se mahdollistaa Exelille niin orgaanisen kasvun kuin myös yrityskaupat.

Globaalit markkinaosuudet:
Exel Composites 11%
Strongwell Corporation 7%
Werner Company 6%
Louisville 3%
Creative Pultrusions 3%
JAMCO 3%
Muut 67%

Exel Composites EBIT % 1998-2011
1998: 11,0%
1999: 18,1%
2000: 18,1%
2001: 14,9%
2002: 10,8%
2003: 12,3%
2004: 16,2%
2005: 19,0%
2006: 8,5%
2007: 14,6%
2008: 10,7%
2009: 11,4%
2010: 12,9%
2011: 13,0%

*Exelin asiakassegmentit: kuljetusvälineteollisuus, rakentaminen ja infrastruktuuri, energiateollisuus, telekommunikaatio, paperiteollisuus, sähköteollisuus, puhdistus ja kunnossapito, urheilu ja vapaa-aika, koneteollisuus, yleisteollisuus

Friday, January 20, 2012

Tikkurilaa tankattu tammikuussa

Esittelin Tikkurilan ensimmäistä kertaa blogissani joulukuussa 2010. Kirjoitin tuolloin, että Tikkurila vaikuttaa mielenkiintoiselta yhtiöltä, mutta arvostustaso on liian korkealla.(http://osakesijoittaminen.blogspot.com/2010/12/porssisaation-jarjestamat-sijoitusillat.html)

Yhtiö ei juuri tuosta ole muuttunut − sen sijaan kurssi on tullut selvästi alas. Tämä on johtunut yleisestä epävarmuudesta eikä niinkään Tikkurilasta. Yhtiöhän on tehnyt jälleen 2011 hyvää tulosta ja kannattavuus tulee jopa paranemaan vuodesta 2010. Tikkurila tekee lähes koko tuloksensa Q2-Q3 kvartaaleilla ja tulos Q3:lta oli erittäin hyvä. Koko vuoden 2011 tulos jo siis ”pulkassa” eikä yhtiöön liity näin ollen tulosvaroitusriskiä.

Tikkurilan markkina-asema on maalimarkkinoilla erittäin vahva. Yhtiö on markkinajohtaja Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltian maissa. Puolassa Tikkurila on neljänneksi suurin toimija ja muilla kasvavilla Itä-Euroopan markkinoilla yhtiöllä on myös liiketoimintaa. Kannattavuus on viime vuonna ollut paras Venäjän markkinoilla ja erittäin hyvällä tasolla Suomessa ja Ruotsissa. Itä-Euroopassa yhtiö tekee vielä varsin vaatimatonta tulosta. Hyvän kannattavuuden taustalla on Tikkurilan kyky siirtää kasvaneet kustannukset myyntihintoihin. Tämä on vahvan yhtiön merkki. Kustannuspaine tulee selvästi helpottamaan tänä vuonna, mikä tietää hyvää myös tämän vuoden tuloksen kannalta.

Kurssilaskun myötä Tikkurilan arvostus on tullut alaspäin. Seuraavassa yhtiön arvostuskertoimet joulukuulta 2010 ja tämän vuoden tammikuulta:

Joulukuussa 2010 Tikkurilan arvostuskertoimet näyttivät tältä:
P/E 2010E: 18,0x
EV/EBIT 2010E: 13,3x
Osinkotuotto 2010E: 2,6%


Tammikuussa 2012 Tikkurilan arvostus on alhaisempi:
P/E 2011E: 14,9x
EV/EBIT 2011E: 10,5x
Osinkotuotto 2011E: 5,4%

Osaketta ei löydä edelleenkään alelaarista, mutta ainakin se on selvästi huokeampi kuin edellisessä tarkastelussa. Asetin silloin ostorajakseni osakkeelle 3,5 %:n osinkotuottovaatimuksen. Tammikuun ensimmäisenä pörssipäivänä Tikkurila noteerattiin kurssissa 12,98 €. Tälle keväälle osinkoennuste on 0,70 € ja se tarjoaa noin 5,4 % osinkotuoton.

Tikkurilan osakkeeseen lisää mielenkiintoa se, että yhtiö on potentiaalinen yritysostokohde. Jo viime syksynä spekuloitiin, että norjalainen monialayhtiö Orkla olisi kiinnostunut yhtiöstä. Orkla omistaa tällä hetkellä hieman yli 6 % Tikkurilan osakkeista. Orkla liputti viimeisimmistä osakekaupoista viime elokuussa. Halvalla Tikkurila ei ainakaan norjalaisomistukseen siirry. Siitä pitää huolen yhtiön kasvollinen omistajuus. Paasikivien suvun sijoitusyhtiö Oras Invest omistaa 18 % osakkeista ja hallituksessa nuijaa heiluttaa hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi.

Olen ostanut Tikkurilaa salkkuuni 2.1.2012 kurssilla 12,98 €.

Wednesday, December 14, 2011

Fortum -tasainen tuloskone suhdanteista riippumattta

Energiayhtiöiden osakkeet ovat laskeneet reippaasti pörssiturbulenssin mukana tämän vuoden aikana. Vakaina ja defensiivisinä pidetyt osakkeet, kuten esim. E.ON, RWE ja EDF ovat menettäneet arvostaan 30-50% vuoden huipuista laskettuna. Syynä esim. E.ON:n ja RWE:n laskuun on tietysti Saksan päätös luopua ydinvoimasta. Kurssilasku on myös tarttunut Helsingin pörssin Fortumiin, joka on tullut 30%:ia alaspäin kevään kurssitasoista. Päätin näin ollen hieman tutustua tarkemmin Fortumiin mahdollisena uutena sijoituskohteena.

Fortum on johtava sähkön ja lämmöntuottaja, joka toimii Itämeren alueella ja Venäjällä. Fortum erottuu normaalista energiayhtiöstä edukseen siinä, että sen sähkön tuotannosta yli 90% tuotetaan hiilidioksipäästöjä tuottamatta. Eurooppalaisia energiayhtiöitä vertailtaessa Fortum kuuluukin ns. mallioppilaisiin ja on yksi vähiten saastuttavista yrityksistä sektorilla. Sähkön yhtiö tuottaa pääosin vesivoimalla, ydinvoimalla ja maakaasulla. Yhtiö on myös erittäin suuri lämmön tuottaja, globaalisti jopa neljänneksi suurin. Lämmön yhtiö tuottaa pääosin maakaasulla. Fortumin vesivoimalat sijaitsevat lähinnä Ruotsissa ja Suomessa. Ydinvoimaa yhtiöllä on kahden oman yksikön voimin Loviisassa, ja yhtiö on myös osaomistajana kahdeksassa ydinvoimalassa Olkiluodon, Oskarshamnin ja Forsmarkin tuotantolaitoksissa. Rakenteilla olevasta Olkiluoto 3:sta Fortumin osuus on 25%, niin kuin myös suunnitteilla olevasta Olkiluoto 4:sta.

Fortum jauhaa tasaista tulosta. Liikevoittoprosentilla mitattuna yhtiö kuuluu Helsingin pörssin kovimpiin tuloksentekijöihin. Keskimääräinen liikevoittoprosentti viimeisen 10 vuoden aikana on ollut peräti 30,6%! Tästä liikevoitosta on puhdistettu kertaluonteiset erät, joten se kuvaa hyvin operatiivisen liiketoiminnan kannattavuutta. Miksi Fortum tekee näin hyvää tulosta? Siihen on hyvin yksinkertainen vastaus. Sähkön hinta on pohjoismaissa tasaisesti noussut ja kun tuotantokustannukset yrityksellä ovat lähes vakiot sataa tämä suoraan yhtiön tulosriville.

Fortumin liikevoittoprosentti 2001-2011 (oikaistu kertaluonteisista eristä ja Neste Oilista)


Sähkön hinta pohjoismaissa 2000-2011 (Nordpool)


Venäjä tarina
OAO Fortum on tytäryhtiö, joka toimii Uralin itäpuolella ja Länsi-Siperiassa. Yhtiö omistaa kahdeksan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosta. Sähköä ja lämpöä tuotetaan Tjumenin alueen maakaasulla. Fortum myy tuottamansa sähkön ja lämmön pääosin öljy- ja kaasuteollisuudelle. Venäjä ryhtyi 2000-luvun alussa modernisoimaan energiateollisuuttaan ja Fortum on siinä nyt aktiivisesti mukana.

Venäjän bisnes on vielä varsin pientä Fortumille. Viime vuonna liikevaihtoa syntyi 900 M€ ja siitä liikevoittoa vain 56 M€ (6,2%). Fortum arvioi, että kun kaikki tuotantolaitokset pyörivät täydellä teholla liikevoittoa pitäisi tulla 500 M€ vuonna 2015. Tulosparannuspotentiaalia on siis huimasti. Fortumin kannattaa rakentaa uutta energiakapasiteettia, koska sille maksetaan Venäjällä parempaa hintaa. Venäjän valtio on taannut Fortumille ns. kapasiteettimaksun, jolla tuotto on pääomalle 12-14 prosenttia kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Fortum on ostanut uutta kapasiteettiä n. 2,5 miljardilla ja vanhaa n.1,2 miljardilla eurolla Venäjältä. Fortum tulee nostamaan kapasiteettiaan Venäjällä noin 85%:ia investointiohjelman kuluessa.
Investointiohjelmasta on jäljellä noin miljardi, jonka Fortum joutuu investoimaan ennen kuin kaikki kahdeksan tuotantolaitosta ovat täydessä käytössä. Miljardi kuulostaa valtavalta summalta rahaa, mutta Fortumin kokoiselle yhtiölle se on vain noin hieman alle yhden vuoden nettotulos. Yhteensä Fortum on sijoittanut Venäjällä 4 miljardia euroa investointiohjelman päättyessä 2014.
Fortumilla on myös 25%:n omistus Luoteis-Venäjällä toimivasta TGC-1 yhtiöstä. Yhtiö on Venäjän kolmanneksi suurin sähköyhtiö. Se tuottaa energian pääosin vesivoimalla.

Fortumin Venäjän liiketoiminta on siis mielenkiintoisessa kasvuvaiheessa ja tulosparannusta on odotettavissa kun kapasiteetti tulevina vuosina tulee nousemaan.

Arvostus
Fortum tulee parantamaan tulostaan tänä vuonna selvästi. Operatiivinen tulos pysyy suunnilleen ennallaan, mutta kaukolämpöliiketoiminnan myynti Tukholmassa (220 M€) ja 25%:n osuuden myynti kantaverkkoyhtiö Fingridistä (325 M€) paisuttavat tulosta kertaluonteisesti vuonna 2011. Tulos per osake tulee nousemaan n. 2,00 €:on ja kassavirta tulee olemaan hyvä. Ensi vuodelle ennustetaan noin 1,60€ normalisoitua tulosta, jolloin P/E luku 2012E on 10,3x (osakekurssilla 16,50€). Fortum on ollut hyvin tasainen osingonmaksaja. Viime vuosina se on jakanut 1,00 €:n osakekohtaisen osingon. Ensi vuonna Fortum jatkaa investointiohjelmaansa Venäjällä, joten osinkoa tuskin nostetaan kovinkaan paljon, vaikka vuoden 2011 tulos tulee oleman kova. Ennustan että Fortum jakaa ensi keväänä 1,05€ osingon, jolloin osinkotuotto olisi nyt ihan hyvä 6,4 %.

Pidän Fortumia vakaana yhtiönä, joka tekee tasaisesti hyvää tulosta ja se sopii mielestäni hyvin myös hajautuksellisesti salkkuuni. Arvostus on tällä hetkellä osakkeella varsin maltillinen, joten olen ostanut osakkeita marraskuussa hintaan 16,50 €. Tällä viikolla olen hankkinut toisen erän Fortumia kurssilla 15,90€.

Hyvää joulunodotusta! Blogi päivittyy seuraavan kerran ensi tammikuussa.

Friday, November 25, 2011

Ostoja jatkettu, nyt vuorossa Nokian Renkaat

Helsingin pörssin painorajoitettu indeksi OMXH Capped on tällä viikolla liikkunut lähellä vuoden pohjia. Osakekurssit ovat painuneet taantumahintoihin Euroalueen velkakriisin paineessa. Vaikka talouden näkymät ovat juuri nyt varsin synkät, avaa alhaiseksi uponnut kurssitaso pitkäjänteiselle sijoittajille loistavia ostomahdollisuuksia. Olen tällä viikolla ostanut salkkuuni kahta uutta yhtiötä. Molempia yrityksiä yhdistää erityisesti hyvä tuloksenteko ja matala arvostus.

Nokian Renkaat
Olen seuraillut viimeiset 3-4 vuotta Nokian Renkaiden kehitystä ja Venäjän valloitusta. Olen pitänyt osaketta arvostusmielessä aina varsin kalliin puoleisena. Toisaalta yhtiön loistava kannattavuus on pitänyt mielenkiintoa osakkeeseen yllä. Nyt osakkeen kurssi on rymistellyt alas vuoden huipuista vajaa 40%:ia. Tämä on varsin merkittävä lasku ottaen huomioon, että yhtiö tulee tekemään tänä vuonna merkittävästi paremman tuloksen kuin viime vuonna. Nokian Renkaiden kannattavuus on ollut tänä vuonna loistava. Yritys teki 27%:n EBIT-marginaalin kaudella 1-9/2011. Samaan aikaan sen kilpailijat kuten Michelin, Continental ja Bridgestone yltävät 9-10% EBIT prosenteihin. Nokian Renkaiden parempi kannattavuus suhteessa kilpailijoihin johtuu pitkälti yhtiön Venäjän tehtaasta. Suomalaisyhtiö on edelleen ainoa kansainvälinen rengasyhtiö, jolla on huipputehokas tuotantolaitos Venäjällä. Tehtaan hyvä kustannuskilpailukyky, läheisyys markkinoihin ja renkaiden tuontitullit (20%) antavat selvän kilpailuedun Nokian Renkaille. Yhtiö on aloittanut myös toisen tehtaan rakentamisen nykyisen Vsevolozhskissa sijaitsevan tuotantolaitoksen yhteyteen.

Arvostus
Nokian Renkaat ilmoitti tänään (25.11), että yhtiö säilyttää Q3:lla annetun ohjeistuksen. Ohjeistuksen mukaan yhtiön liikevaihto kasvaa ja liikevoitto kasvaa merkittävästi vuoteen 2010 verrattuna. Analyytikoiden EPS-ennusteet tälle vuodelle pyörivät tasolla 2,22€-2,49€. Mediaani EPS-ennuste on 2,41€. Tämän päivän ostohinnalla 21,25€, P/E luku on tälle vuodelle vain 8,8x. Ei paha arvostus erittäin kannattavalle kasvuyhtiölle!
Nokian Renkaat ei ole tullut tunnetuksi kovana osingonmaksajana ja yhtiön osinkopolitiikkana on jakaa ”vain” 35% nettotuloksesta omistajille. Reippaan tuloskasvun myötä on odotettavissa, että yhtiö nostaa osinkoaan ensi keväänä. Analyytikoilla on varsin ristiriitaisia käsityksiä osingosta, koska ennusteet vaihtelevat 0,65€:stä 1,20€:een. Yhtiöllä on erittäin vahva tase, koska omavaraisuusaste on 61% ja gearing on maltillinen 36%. Itse uskon että yhtiö nostaa selvästi osinkoaan viime vuodesta ja jakaa 1,10€:n osingon. Tällä ennusteella osakkeen osinkotuotto on nyt 5,2%. Tämä on varsin hyvä osinkotuotto, jos vertaa sitä yhtiön historiaan jossa osinkotuotto on liikkunut yleensä tasolla 2-3%.

Toisesta ostetusta osakkeesta lisää joulukuussa!

Friday, October 7, 2011

Pitäisikö osta ja pidä strategia hylätä?

Osakemarkkinoiden hermostuneisuus on jatkunut lokakuussa. Volatiliteetti on noussut korkeaksi, kun kurssit sahaavat voimakkaasti ylös ja alas. Samaan aikaan monet sijoitusammattilaiset ovat hylkäämässä niin sanottua osta ja pidä sijoitusstrategiaa. Yhteinen kommentti sijoitusammattilaisilta on että, jos markkina heiluu näin paljon kannattaa pyrkiä ajoittamaan ostot noususuhdanteeseen ja myynnit laskusuhdanteeseen. Ammattilaiset puhuvat myös menetetystä vuosikymmenestä eli periodista 2001-2011, jolloin holdaamalla ei juuri tehnyt rahaa. Sen sijaan hyvällä ajoituksella eli ostamalla pohjilta ja myymällä huipulla, sijoittaja olisi menestynyt paremmin kuin sijoittaja joka osti osakkeita 2001 ja piti niitä hallussaan vielä 2011. Valitettavasti kuten me kaikki osakesijoittajat tiedämme, ajoitus on sijoittajalle ehdottomasti yksi vaikeimmista päätöksistä. Akateemiset tutkimukset ovat osoittaneet, että edes maailman parhaat salkunhoitajat eivät onnistu kovinkaan hyvin ajoituksessaan. Miksi piensijoittaja onnistuisi paremmin?

Kerrantaampa hiukan, mitä tarkoitetaan osta ja pidä strategialla ja miksi se on mielestäni parempi strategia kuin ainainen osakkeiden treidaaminen.

Perinteinen osta ja pidä strategia tarkoittaa, että sijoittaja ostaa yrityksen
osakkeita jonka uskoo pitkällä aikavälillä olevan kilpailukykyinen ja
sitä kautta kannattava. Tällainen sijoittaja ei osta tänään osaketta ja
kahden päivän jälkeen myy sitä sijoittajalle joka sattuu tarjoamaan
siitä hieman korkeamman hinnan. Eihän yrittäjäkään ole koko ajan
kyselemässä tarjouksia omistamastaan yrityksestä. Miksi sijoittajakaan
niin tekisi? Buy and hold sijoittajaa kiinnostaa erityisesti yhtiöiden maksama osinko. Sehän on ainut kassavirta osakkeesta minkä holdari saa, jos osaketta ei ole tarkoituskaan myydä. Tällä hetkellä osinkotuotot ovat erittäin korkealla, joka
tarkoittaa siis kulta-aikoja perinteisille sijoittajille. Taantuman uhatessa osta ja pidä sijottaja lisää osakkeita salkussaan, kun muut sijoittajat ovat
valmiita pääsemään eroon papereistaan lähes mihin hintaan tahansa.
Holdari ei tarkista joka päivä salkun arvoaan vaan pikemminkin lueskelee omistamiensa yritysten vuosikertomuksia ja yrittää oppia lisää osakkeistaan.

Mielestäni Buy and hold sijoittajalla on myös seuraavat edut puolellaan:

1. Sijoittamalla pitkäjänteisesti, vältät turhaa kaupankäyntiä joka aina maksaa ja lihoittaa varmimmin välittäjääsi.

2. Maksat vähemmän veroja, kun omistusaikasi osakkeessa on pitkä. Jos olet omistanut pörssiosaketta 10 vuotta, voit käyttää hankintameno-olettamana 40%:ia. Myyntivoitosta maksama verosi on siis pienempi kun myyt hyvin voitolla olevaa osaketta. Alle 10 vuoden omistettujen osakkeiden hankintameno-olettama on 20% myyntihinnasta.

3. Kun sijoitat hyvää osinkoa maksaviin yhtiöhin, saat vuotuista kassavirtaa osakkeesta. Akateemisten tutkimusten mukaan jopa noin puolet pitkän aikavälin osaketuotoista syntyy juuri osingoista.

Osta ja pidä strategiaa noudattavan kannattaa muistaa markkinamyllerryksissä Warren Buffetin ajaton sijoitusvinkki: "Jos omistat hyvää yhtiötä, jonka uskot tuottavan tulevaisuudessa, pidä omistuksesi kaikesta huolimatta"

Wednesday, August 31, 2011

Hyvää tavaraa saa nyt halvalla

Heinä-elokuu vuonna 2011 tullaan muistamaan yhdestä kaikkien aikojen kurssilaskuista Helsingin pörssissä. Osakkeet halpenivat erittäin nopeasti keskimäärin noin 25-30 prosenttia kevään huipuista. Luisun mukana saman pesuveden mukana ovat tippuneet niin hyvin kannattavat firmat kuin heikkoa tulosta tekevät yritykset. Kun pörssissä on paniikkinappula pohjassa, niin jyviä ei keretä erottelemaan akanoista vaan kaikkea tavaraa lyödään reippaasti myyntiin. Pahimpina elokuun päivinä lähinnä ulkomaalaiset institutionaaliset sijoittajat dumppasivat urakalla osakkeita pois salkuistaan. Myyntisyyt kuten että Suomi on globaalille sijottajalle "reuna-alue" tai että Helsingin pörssi on yhtiörakenteeltaan syklinen, ovat kaikille pörssiseuraajille tuttuja. Kärsivälliselle ja pitkäjänteiselle osakesäästäjälle kurssiromahdus on avannut loistavan ostotilaisuuden. Monet suomalaiset hyvin johdetut pörssiyhtiöt tekevät hyvää tulosta ja yhtiöiden taseet ovat jopa paremmassa kunnossa kuin ennen finanssikriisiä syksyllä 2008. Erityisesti elokuun markkinamylläkässä lyötiin perusteollisuuden ja konepaja-alan yhtiöiden osakkeita. Näiltä sektoreilta olen valinnut mielestäni tällä hetkellä mielenkiintoisimman osakkeen.


Konecranes
Olen seurannut yhtiötä vuodesta 2007 lähtien, jolloin toimitusjohtaja Pekka Lundmark vieraili Jyväskylässä osakesäästäjien pörssi-illassa. Tulin vakuuttuneeksi silloin erityisesti Lundmarkista ja pidän häntä suoraselkäisenä, esiintymistaitoisena ja yrittäjähenkisenä toimitusjohtajana. Lundmarkilla on takana pitkä ura mm. Koneella sekä Wärtsilässä ja onhan kerennyt johtaa Konecranesiakin jo vuodesta 2005. Olen pitänyt jo jonkun aikaa Konecranesin arvostustasoa haastavana, mutta elokuussa siihen saatiin merkittävä muutos voimakkaan kurssilaskun myötä.

Itse yhtiö on minusta loistava. Koneeseen aikoihin kuulunut yritys on globaali markkinajohtaja teollisuuden tarvitsemissa nostureissa. Markkinaosuus on noin 15%. Konecranesilla on myös yli 40 maata kattava huoltoverkosto ja markkinaosuus teollisuuden ulkoistetuissa huollossa ja kunnossapidossa on 20%. Näin makrotaloudellisesti epävarmoina aikoina vahva markkina-asema on erityisen tärkeä sijoituskohdetta valittaessa. Monet pitävät Konecranes varsin syklisenä ja näinhän se on jos katsoo kurssikehitystä. Kun tutustuu tarkemmin yhtiön liiketoimintaan voi sieltä löytää piirteitä, jotka vähentävät konepajoille tuttua suhdanneriippuvuutta.

Ensinnäkin Konecranes myy joka vuosi kymmeniä tuhansia nostureita. Näin ollen myytävien nostureiden keskihinnat pyörivät alle 100 000€:n. Isoille prosessiteollisuuden yhtiöille nosturi-investoinnit eivät ole niitä suurimpia tehtäviä investointeja ja pieniä nostureita tilataan enemmänkin modernisointeina kuin varsinaisina investointeina. Tottakai jos teollisuuden kapasiteetin käyttöasteet romahtavat esim. USA:ssa ja Europpassa kuten kävi finanssikriisissä, vaikuttaa se negatiivisesti myös Konecranesiin. Näin ei kuitenkaan vielä ole käynyt.
Toinen merkittävä seikka joka pienentää yrityksen syklisyyttä on huolto. Yhtiö on panostanut viime vuosina voimakkaasti nostureiden huoltoon ja kunnossapitoon. Huoltovolyymit edustavatkin jo 40%:ia liikevaihdosta (Q2/2011). Esim. lähimmällä kilpailijalla, joka löytyy Helsingin pörssistä eli Cargotecilla, huollon osuus on vain 23% liikevaihdosta (Q2/2011). Lisäksi huolto tekee Konecranesilla erinomaista tulosta oli suhdanne mikä hyvänsä. Yhtiön huoltoverkosto on nostureissa maailman laajin, kun yrityksellä on huoltopisteitä vajaa 600 yli 40 maassa.

Hyvän markkina-aseman ja kattavan huoltoverkon lisäksi Konecranesissa minua miellyttää yrityksen vahva kannattavuus. Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto on vaihdellut 20-50%:n välillä riippuen vähän suhdanteesta. Pahimpana lama-aikanakin (2009) Konecranes pystyi saavuttamaan hyvän 24%:n ROI:n. Yhtiön pääoman tuottoluvut ovat olleetkin Helsingin pörssin aatelia. Myös liikevoittolla mitattuna Konecranes on pärjännyt hyvin. Syklien yli katsottuna viiden vuoden keskimääräinen EBIT% (liikevoitto%) on ollut 8,6%. Tämä taso on toimialalla ehdotonta huippua ja pesee helposti kilpailijat, kuten Cargotecin ja saksalaisen Demagin.

Viimeinen ostopäätökseeni vaikuttava tekijä on aina yhtiö sen hetkinen arvostus pörssissä. Konecranes on tullut tämän vuoden huipuistaan alas pahimmillaan yli 40%:ia. Kurssi on viime päivinä toipunut pahimmasta kurimuksesta ja on tänään liikkunut 18-19 €:ssa. Analyytikkojen konsensus ennusteella 2011E, yhtiön P/E luku näyttää olevan nyt 12,5-13,0x. Tämä arvostus ei ole lähes nettovelattomalle ja hyvin kannattavalle yhtiölle mitenkään paha. Analyytikot odottavat ensi vuodelta n. 1,00€ osakekohtaista osinkoa, joka nostaa osinkotuoton yli 5%:in. Itse uskon että paremman tuloksen tänä vuonna tekevä yhtiö nostaa osinkoaan 1,10€:een, joka kohottaisi osinkotuoton jo yli 6%:iin.

Olen ostanut Konecranesin osakkeita salkkuuni elokuun aikana kolmessa erässä:
16,96€ (19.8), 18,14€ (4.8) ja 22,88€ (1.8)

Otan mielelläni vastaan kommentteja ja eriäviä mielipiteitä! :)

Tuesday, March 8, 2011

Kommentteja tuloksista

Tilinpäätösrumba alkaa olla ohi ja on aika tarkastella miten yhtiöt ovat pärjänneet vuonna 2010. Tässä kommentit TOP-5 sijoituksista:

1. Exel Composites:
Yllätti jättiosingolla joka oli 0,50€ (0,25€ perusosinko ja 0,25€ juhlaosinko). Kannattavuus on edelleen parantunut ja kassavirta oli erittäin hyvällä tasolla. Yhtiö on näin pystynyt vähentämään velkaantuneisuuttaan merkittävästi kahden viime vuoden aikana. Yhtiö on nyt nettovelaton. Exel suhtautuu tulevaisuuden näkymiin edelleen varsin varovaisesti. Yhtiö toimittaa komposiittiprofiileja kuitenkin monelle eri teollisuuden alalle, mikä on selkeä vahvuus. Exel on toimialallaan myös globaali markkinajohtaja n. 11 % markkinaosuudella.

2. Lassila&Tikanoja:
Kannattavuus on heikentynyt lähinnä johtuen Biowatin tekemistä tappioista. Perusbisnes eli jätehuolto ja kierrätys tekee erinomaista tulosta suhdanteista riippumatta. Yhtiön ohjeistus tälle vuodelle oli pieni pettymys, sillä liikevaihdon ja tuloksen odotetaan pysyvän vuoden 2010 tasolla. Olen lisännyt L&T:tä hieman helmikuussa, koska osinkotuotto on mielestäni hyvä. Osinkotuotto on tällä hetkellä yli neljä prosenttia, mikä on yhtiön omassa osinkohistoriassa varsin korkea taso.

3.Svenska Handelsbanken
Pohjoismaiden kustannustehokkain pankki tekee hurjaa tulosta. Pankin kannattavuus oli jopa Nordeaa parempi, mikä johtuu lähinnä SHB:n korkeista marginaaleista Ruotsissa. Pankin liikevoittoprosentti oli 47 %, kun Nordea ylsi 39 %:iin. Kasvua haetaan aktiivisesti muista pohjoismaista, Iso-Britaniasta ja Aasiasta, jossa SHB on jo suurin pohjoismainen toimija. Osinkoa korotettiin jälleen, mikä kertoo vahvasta taseesta ja vakavaraisuudesta.

4.UPM-Kymmene
Sellu ja energia tekevät tuloksen. Paperi vielä tappiolla, mutta Pesosen mukaan segmentti tekee lopulta tänä vuonna voittoa. Näen Myllykosken yritysoston positiivisena, sillä se vahvistaa jo ennestään UPM:n hyvää asemaa aikakausilehtipaperin markkinoilla. Kapasiteettia tullaan leikkaamaan ja se tulee jatkossa edelleen parantamaan paperin hintoja. Osakkeen arvostustaso on normalisoitunut, mutta tasearvoonsa nähden yhtiö on vielä edullinen (P/B 1,0x).

5.Oriola-KD
Katseet kohdistuivat osinkoon, mikä oli odotuksia huomattavasti parempi. Jaettavaa löytyi, koska yhtiö myi viime vuonna hammashuollon ja terveydenhuollon kauppansa pois. Oriola-KD:n markkina-asema on vahva lääkkeiden tukkukaupassa erityisesti Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö käytännössä jakaa markkinat kahdestaan Tamron kanssa. Apteekkiliiketoiminnassa Oriola-KD hakee kasvua Ruotsista ja Venäjältä. Olen ostanut osakkeita hieman lisää hintaan 3,18€. Osinkotuotto joulukuussa ostetuilla osakkeilla oli mukava 8,8 %.